Nowości w programie Erasmus+ 2021-2027

Dział Współpracy Międzynarodowej UMW informuje o nowościach w programie Erasmus+ 2021-2027. Wśród nich możliwość wyjazdów do krajów spoza Unii Europejskiej oraz dofinansowanie „green travel”.

Nowości w programie Erasmus+ 2021-2027
• Mobilność międzynarodowa: możliwość wyjazdu do krajów spoza Unii
Europejskiej
➢  Podział na kraje programu (UE + Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Turcja,Serbia, Macedonia Północna) i kraje partnerskie (spoza UE)
➢  Stawki uzależnione od grupy krajów; jedna stawka w przypadku wyjazdów do krajów partnerskich.
➢  Szwajcaria, Wlk. Brytania (stawki tak jak w krajach programu).

•  Koszty podróży:

    do kraju programu do kraju partnerskiego do regionu 5 lub 14
Mobilność z kraju programu wyjazdy krótkoterminowe (5-30 dni) NIE do decyzji uczelni NIE
wyjazdy krótkoterminowe osób z mniejszymi szansami TAK TAK NIE
wyjazdy długoterminowe (od 2 do 12/24 m-cy) NIE do decyzji uczelni NIE
wyjazdy długoterminowe osób z mniejszymi szansami NIE TAK NIE

„Green Travel”
➢ Studenci i niedawni absolwenci, którzy nie otrzymują wsparcia kosztów podróży, mają prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu. W takim wypadku otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 50 EUR jako dodatek do wsparcia indywidualnego oraz dodatkowo wsparcie indywidualne do 4 dni na podróż w obie strony, jeżeli dotyczy.
➢ Pracownicy: wsparcie indywidualne na koszty utrzymania możliwe dla 4 dodatkowych dni podróży.
• Studenci i niedawni absolwenci o mniejszych szansach (otrzymujący stypendium socjalne, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności), którzy uczestniczą w mobilności, muszą otrzymać dodatkowe finansowanie w ramach wsparcia indywidualnego, jeżeli spełniają kryteria kwalifikowalności ustanowione naszczeblu krajowym. Dawniej program POWER.