O sztucznej inteligencji w zdrowiu w gronie ekspertów

Odpowiedzialność za algorytmy, zastosowanie AI w podmiocie leczniczym, aspekty biznesowe i technologiczne oraz rola blockchain w zdrowiu – to główne tematy drugiej edycji konferencji „AI w zdrowiu”, która odbędzie się już 14 czerwca. 

Konferencja „AI w Zdrowiu”, której jednym ze współorganizatorów jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wraz z Heart.BIT_4.0 jest pierwszym na tak dużą skalę w Europie środkowo-wschodniej wydarzeniem dedykowanym sztucznej inteligencji i innowacjom w zdrowiu. Ubiegłoroczna odsłona wydarzenia skupiła wiele znaczących środowisk i instytucji, w tym wybitnych panelistów z Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Węgier. 

Opublikowany przez nas niedawno raport „AI to nie science fiction” wyraźnie dowodzi, że liczba placówek medycznych, które dostrzegają korzyści płynące z innowacji i sztucznej inteligencji w zdrowiu stale rośnie – mówi Ligia Kornowska, dyrektor zarządzająca Polskiej Federacji Szpitali, liderka Koalicji AI w Zdrowiu.
Nastawienie placówek na rozwój i zaspokojenie potrzeb zdrowotnych pacjentów wskazuje na to, że liczba takich podmiotów zwiększy się jeszcze bardziej. 

Szeroka koalicja wokół sztucznej inteligencji w zdrowiu
Dynamiczny rozwój technologiczny dotyczy także nauk medycznych, coraz większymi krokami zbliżamy się do powszechnego wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji (AI) – mówi dr Agnieszka Siennicka z Katedry Fizjologii i Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Przewiduje się, że algorytmy AI wkrótce staną się nieodłącznym elementem wielu procesów diagnostycznych, leczniczych, badawczych i naukowych. Najlepiej to widać w realizowanym projekcie - HeartBIT_4.0, który jest połączeniem potencjału naukowego badaczy skupionych wokół Katedry Chorób Serca z nową wiedzą pozyskaną od partnerów. Co ważne, zdobyte kompetencje poszerzą profil badawczy całego uniwersytetu oraz zwiększą naukową atrakcyjność uczelni – dodaje dr Agnieszka Siennicka. 

Zdaniem ekspertki, optymalne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym wymaga podnoszenia świadomości i zaangażowania pracowników medycznych. 

- Stąd też zdecydowaliśmy się przeprowadzić anonimowe badanie, którego celem jest ocena przekonań oraz wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji wśród przedstawicieli środowiska medycznego. Wstępne wyniki pokażemy na konferencji 14 czerwca, ale to nie oznacza, że kończymy badanie. Co więcej planujemy podobny projekt adresowany do pacjentów – wyjaśnia. 

Podczas konferencji „AI w zdrowiu” zostaną zaprezentowane dwa bardzo ważne dla sektora ochrony zdrowia dokumenty. Pierwszy z nich to wypracowana przez Koalicję AI w zdrowiu, partnerów i inne zainteresowane podmioty - również w wyniku konsultacji społecznych - Biała Księga „AI w praktyce klinicznej”.

Drugi z dokumentów, który będzie miał swoją premierę podczas konferencji AI w zdrowiu to Raport „Top Disruptors in Healthcare”, który stanowi pierwszy w Polsce przegląd polskich innowacyjnych startupów medycznych.

Konferencja będzie streamingowana, można wziąć w niej udział online bezpłatnie. Link do rejestracji znajduje się TUTAJ

Organizatorem wydarzenia jest Koalicja AI w zdrowiu, zaś współorganizatorami – Polska Federacja Szpitali, zespół ekspertów wZdrowiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wraz z HeartBIT_4.0.