Obowiązkowe szczepienia medyków i studentów

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia do 1 marca 2022 r. szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 mają obowiązek poddać się czynni zawodowo medycy, zaszczepić się muszą także studenci uczelni medycznych. 

Obowiązek ten dotyczy także farmaceutów i pozostałych pracowników aptek czy punktów aptecznych. Zaszczepić muszą się również studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego.
Obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 obejmuje ponadto osoby, którym do 1 marca 2022 r. upływa termin ponad 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Osoby niezaszczepione powinny przyjąć szczepienia w schemacie podstawowym (tj. dwie dawki szczepienia dwudawkowego lub jedną dawkę szczepienia jednodawkowego) i otrzymać Unijny Certyfikat Covid (UCC). 

Po otrzymaniu z Ministerstwa Zdrowia informacji odnośnie sposobu weryfikacji tego czy studenci i pracownicy są zaszczepieni, opublikowane zostanie zarządzenie rektora z dokładną informacją odnośnie sposobu wdrożenia założeń rozporządzenia na naszej Uczelni. 

Treść rozporządzenia w sprawie obowiązku szczepień znajduje się TUTAJ