Odrobienie zajęć - usprawiedliwiona nieobecność

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar zwróciła się do kierowników jednostek UMW o umożliwienie studentom odrobienia zajęć w przypadku nieobecności usprawiedliwionej.

Prorektor zwróciła uwagę na dynamiczną sytuację epidemiczną i rosnącą liczbę zachorowań i przypomniała o obowiązku umożliwienia studentom odrobienia zajęć wynikających z nieobecności usprawiedliwionej w innym terminie lub innej formie wskazanej przez prowadzącego.

Pismo Prorektor ds. studentów i dydaktyki