Organizacja nowego roku akademickiego

Zasady organizacji roku akademickiego, zmiany w sposobie planowania i rozliczania dydaktyki, kilka słów do studentów I roku i przede wszystkim gorący apel o zaszczepienie się złożyły się na wystąpienie Prorektor ds. studentów i dydaktyki.

 

UWAGA: w przypadku problemów przy korzystaniu z przeglądarki Firefox (film nie jest widoczny) prosimy o używanie innych przeglądarek.

Szczepienia dla studentów I roku - zainteresowanie szczepieniem można było zgłosić przez formularz wotrzymany za pośrednictwem systemu IRK.
Zgłoszenia dla osób zrekrutowanych w drugiej połowie września pojawią się niebawem. Link do formularza zostanie rozesłany przez Dział Spraw Studenckich mailem do wszystkich przyjętych.