Podejmowanie decyzji w świetle racjonowania opieki pielęgniarskiej

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zaprasza do udziału w warsztatcie organizowanym w ramach projektu RANCARE poświęconym racjonowaniu opieki pielęgniarskiej. 

Głównym celem Projektu RANCARE jest podjęcie dyskusji na temat wpływu niewystarczającej w większości krajów świata obsady pielęgniarskiej na praktykę pielęgniarską: jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, jak również konsekwencji braku wystarczającej opieki pielęgniarskiej dla rozwoju zawodowego pielęgniarek.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębianie współpracy pomiędzy przedstawicielami z różnych krajów świata reprezentujących różne dziedziny wiedzy: pielęgniarek, lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego, ale również etyków oraz specjalistów w obszarze badań naukowych w naukach o zdrowiu.  

Termin: 
Od 21.02.2019 do 22.02.2019

Miejsce: 
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Bartla 5

Rejestracja:
Tel.+48 603 765 770
E-mail : info@rancare-action.eu
izabella.uchmanowicz@umed.wroc.pl

Strona internetowa projektu:
www.rancare-action.eu