Podyplomowe studia z zakresu laseroterapii EMDOLA

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym zakresem programowym oraz warunkami uczestnictwa w podyplomowych studiach z zakresu laseroterapii stomatologicznej - EMDOLA.

Nauczanie terapii laserowej w oparciu o naukowo udowodnione dowody jest niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego leczenia. Idea ta przyświecała twórcom podyplomowego programu nauczania wykorzystania laserów w stomatologii - EMDOLA.
European Master Degree in Oral Laser Applications jako program nauczania laseroterapii w stomatologii realizowany jest na sześciu uczelniach medycznych w: Barcelonie (Hiszpania), Liege (Belgia), Timisoarze (Rumunia), Parmie (Włochy), Rzymie (Włochy) oraz we Wrocławiu (Polska).

Opis programu studiów
European Master Degree in Oral Laser Applications to program edukacyjny na akademickim poziomie dotyczący stomatologii laserowej. Jest on podzielony na 10 teoretyczno-praktyczno modułów, w których różne dziedziny stomatologii: zachowawcza, endodoncja, periodontologia, ortodoncja, chirurgia jamy ustnej, stomatologia estetyczna, protetyka są omawiane w kontekście wykorzystania laserów o różnych długości fal lasera celem poprawy wyników leczenia. Wszystkie uczelnie zaangażowane w projekt EMDOLA realizują jednolity program, a możliwość uczestniczenia w niektórych modułach w innym z nich jest dozwolona. Szkolenie trwa dwa lata co stanowi 1500 godzin nauczania (750 godzin rocznie), co najmniej 780 godzin zajęć dydaktycznych oraz 50 godzin na egzamin końcowy. Liczba punktów ECTS: 60/rok (łącznie 120). Pozostałe godziny zostaną przeznaczone na:
• zajęcia praktyczne (praktyczne),
• godziny zajęć laboratoryjnych,
• staże,
• działalność edukacyjna,
• samodzielna nauka i samodzielna nauka.
Na zakończenie każdego lub większej liczby modułów, w zależności od potrzeb dydaktycznych, przewiduje się testy sprawdzające w formie testu pisemnego (quiz) i ustnego poprzez prezentację multimedialną (Power Point) w celu oceny stopnia wiedzy zdobytej przez studentów. Program EMDOLA kończy się pracą magisterską, która zostanie przedstawiona na drugim roku. Kurs prowadzony w języku polskim i angielskim.

Warunki rekrutacji
Dane osobiste: 
Nazwisko: 
Imię: 
Adres: 
Rok urodzenia: 
Numer prawa wykonywania zawodu (PWZ): 
Rok ukończenia studiów: 

Wymagane dokumenty
1. Dyplom ukończenia studiów (skan) 
2. Dyplom ukończenia specjalizacji / doktoratu (skan) 
3. CV ze zdjęciem 
4. Lista opublikowanych prac naukowych 
5. Lista posiadanych laserów (ile lat doświadczenia z obsługą danego urządzenia)

Daty: 
05.01.2021-05.01.2022 Składanie zgłoszeń drogą elektroniczną (biuro@ptsl.com.pl): 
Marzec 2022: rozmowa rekrutacyjna i egzamin przed komisją edukacyjną: 
Płatności: 
Czesne: 8000 EUR (płatne w 2 ratach)
 

Dane kontaktowe
www.umed.wroc.pl/
https://www.umed.wroc.pl https://www.umed.wroc.pl/
Tel.: +48 604 744 604
E-mail: kinga.grzech-lesniak@umed.wroc.pl

Kierownicy programu EMDOLA
• Prof. Samir Nammour, Uniwersytet w Liege, Belgia
• Prof. Josep Arnabat, Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania
• Prof. Umberto Romeo, „La Sapienza”, Uniwersytet w Rzymie, Włochy
• Prof. Paolo Vescovi, Uniwersytet w Parmie, Włochy
• Prof. Carmen Todea, Uniwersytet Medycyny i Farmacji „Victor Babes”, Timişoara, Rumunia
• Dr Kinga Grzech-Leśniak, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska

Program naukowy 2020/2022
2 lata, 4 semestry:

Pierwszy rok:

MODUŁ 1 - (3-5.12.2020) Optyka + Fizyka lasera
Wykładowcy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: gość specjalny: prof. Ludwik Pokora, Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys
• historia laserów, pojęcie pola
• matematyczne sformułowanie zjawiska elektromagnetycznego
• dyfrakcja, odbicie, interferencja
• charakter kwantowy światła
• statystyki medyczne
• literatura naukowa
• podstawy lasera (budowa atomowa, absorpcja / emisja, wzmocnienie, rezonator optyczny
• właściwości promieniowania laserowego
• oprzyrządowanie laserowe
• oddziaływanie promieniowania laserowego z materią (mechanizmy absorpcji; interakcja termiczna; fuzja; odparowanie; formatowanie plazmy; interakcja fotochemiczna; zastosowania i warsztaty).
MODUŁ 2 (11-13.12.2020) Oddziaływanie lasera z tkankami + Właściwości laserów i ich zastosowań w stomatologii + Bezpieczeństwo
Wykładowcy: dr Wojciech Burkot, prof. Andrzej Teisseyre (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
• Interakcja laserów z tkankami z fizycznego punktu widzenia: (optyczne właściwości tkanek biologicznych, absorpcja światła w wodzie i w hydroksyapatytach, interakcje nieliniowe (koagulacja, odparowanie, ablację, zakłócenia, itd.), Dozymetria (parametry promieniowania, rodzaje trybów emisji)
• Interakcja laserów z tkankami z biologicznego punktu widzenia: absorpcja światła w wodzie, w hydroksapatytach, absorpcja światła w melanin, hemoglobina, białkach, etc., efekty termiczne; wpływ niektórych parametrów na wydajność lasera; Liniowe i nieliniowe procesy interakcji: koagulacja, waporyzacja, ablacja, rozerwanie itp.
• Bezpieczeństwo lasera: zasady bezpieczeństwa: dobór okularów, zasady bezpieczeństwa w środowisku pracy, zasady bezpieczeństwa podczas pracy laserami, sterylizacji i konserwacji.
MODUŁ 3 – (16.12.2020) Marcin Pokora- FIZYKA Laserowa+ Bezpieczeństwo stosowania laserów
MODUŁ 4 – (7-8.01.2021) Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys- Zasady pisania artykułów naukowych, zasady tworzenia plakatu naukowego oraz prezentacji na short oral communications.
MODUŁ 5 - (28-30.01.2021) Lasery - stomatologia zachowawcza i adhezja; Wybielanie laserowe

Wykładowcy: gość specjalny: prof. Vasiliso Kaitsas (Uniwersytet Genova),
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys, Maciej Żarow
• lasery a diagnostyka i profilaktyka próchnicy:
• ogólne aspekty diagnostyki i profilaktyki próchnicy
• stan badań
• laser a szkliwo, zębina i fluor
• fluorescencja, spektroskopia laserowa.
• korony, licówki, wkłady / wkłady
• jak wybrać dostosowaną długość fali?
• ogólne aspekty i aktualny stan wiedzy w zakresie leczenia próchnicy,
• preparaty szkliwa, preparaty zębiny
• wybielanie – metody wybielania laserowego
MODUŁ 6 - (11-13.02.2021) Lasery w patologii jamy ustnej, LLLT
Wykładowcy: Prof. Marco Meletti (Uniwersytet w Parmie), prof. Umberto Romeo (Uniwersytet w Rzymie), prof. Alessandro del Veccio (Uniwersytet w Rzymie), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: prof. Tomasz Konopka, Kinga Grzech-Leśniak
• Patologie jamy ustnej (ogólne aspekty i stanem wiedzy, chirurgia tkanek miękkich, i twardych. Jak wybrać dostosowaną długość fali?)
• aPDT w patologiach jamy ustnej
• Terapia LLLT
MODUŁ 7 - (marzec 2021)
Endodoncja

Wykładowcy: prof. Carmen Todea (Uniwersytet Timisuara)
prof. Roland de Moore (Uniwersytet w Belgii)
dr Mihna Constantin (Rumunia)
Terapia PDT w stomatologii:
Wykładowcy: prof. Sieroń, Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
• Klasyczne zasady leczenia endodontycznego
• Mikrobiologia i lasery
• Warstwa mazista a laser
• Laser a wypełnienie kanału korzeniowego, ponowne leczenie kanałowe
• Pokrycie miazgi
• Jak dobrać odpowiednią długość fali?
• aPDT w endodoncji i w stomatologii ogólnej
MODUŁ 8- (11-13.03.2021) Lasery w chirurgii i implantologii; osteonekroza
Wykładowcy: prof. Samir Namour (Uniwersytet w Liege), prof. Joseph Arnabat (Uniwersytet w Barcelonie), prof. Toni Espana (Uniwersytet w Barcelonie), prof. Paolo Vescovi, prof. Dominiak Marzena
• Wprowadzenie do terapii laserowej w dziedzinie chirurgii i implantologii
• Ogólne aspekty i stan wiedzy w dziedzinie implantologii laserowej (diagnostyka, leczenie).
• Zapalenie błony śluzowej, peri-implantitis, mikrobiologia
• Lasery i leczenie implantologiczne (tkanki miękkie, tkanki twarde, ubytki kości)
• Wskazania, przeciwwskazania
• Jak dobrać odpowiednią długość fali?
MODUŁ 9 - (8-10.04.2021) Lasery w periodontologii, Laser w ortodoncji, Laser w protetyce
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: prof. Gedrange Tomasz, prof. Marzena Dominiak, Kinga Grzech-Leśniak, prof. Marcin Mikulewicz
• Lasery w periodontologii (diagnozy, leczenia)
• Mikrobiologia przyzębia
• Lasery i leczenie przyzębia (tkanki miękkie, tkanki twarde, cement, ubytki kostne
• Wskazania, przeciwwskazania
• Jak dobrać odpowiednią długość fali?
• Plastyka wędzidełek, plastyka przedsionka
MODUŁ 10 – (27-29.05.2021) Przegląd Laseroterapii- 8 Europejski Kongres Laserowy, Montpellier, Francja

Drugi rok:

MODUŁ 10 – Zajęcia kliniczne i przygotowania Master Thesis
Wykładowcy: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu: Kinga Grzech-Leśniak, Jacek Matys, prof. Marzena Dominiak
• Studenci muszą przedstawić od sześciu do dziesięciu przypadków klinicznych z różnych dziedzin zastosowań laserów w jamie ustnej. Dyskusja opiera się na przypadkach klinicznych, jakości dokumentów, planie leczenia, zastosowanej metodologii i obserwacji;
• Szkolenie z udziałem pacjentów
Praca magisterska i jej obrona (MT) - prof. Samir Namour, prof. Vescovi, prof. Toni Espana, prof. Carmen Todea, prof. Marzena Dominiak, Kinga Grzech-Leśniak
• Analiza wytycznych i dyskusja
• Poszukiwanie, selekcja i analiza literatury
• Zasady, których należy przestrzegać w laboratorium
• Kryteria oceny
• Prezentacja MT
• Obrona MT