Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów

Zakład Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, realizuje badanie pt. „Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych".

Sondaż jest adresowany do studentów studiów dziennych oraz do uczestników studiów doktoranckich. Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety, a samo badanie jest anonimowe i nie wymaga podawania żadnych danych identyfikujących respondenta. 

Link do ankiety
https://ankiety.cm-uj.krakow.pl/index.php/survey/index/sid/724128/newtest/Y/lang/pl