Prof. Donata Kurpas w panelu recenzentów

Prof. Donata Kurpas została powołana przez Komisję Europejską do udziału w panelu recenzentów oceniających wnioski zgłoszone w ramach klastra Zdrowie (HORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting up a European Smart Health Innovation Hub).

Ocena wniosków ma charakter dwuetapowy: przygotowanie ocen indywidualnych i kolejno panel ekspertów, podczas którego zostanie ustalony ranking wniosków.
Dodatkowo prof. Donata Kurpas została zaproszona przez Komisję Europejską do prac w ramach panelu recenzentów Joint Research Centre oceniających najlepsze praktyki w zakresie prewencji chorób przewlekłych.