Program FAST - Fundusz Aktywności Studenckiej - nabór 2022

WCA ogłasza nabór wniosków do programu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej). Studenckie koła naukowe, organizacje i nieformalne grupy studenckie, mogą zgłaszać swoje projekty, a najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie.

Fundusz Aktywności Studenckiej jest programem miejskim, zainicjowanym przez Prezydenta Wrocławia, który ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej. Każdy projekt ma szansę na dofinansowanie na poziomie 5 tys. zł., a w sytuacjach wyjątkowych - kwoty mogą być nawet wyższe. 

W ubiegłej edycji programu FAST zostały docenione aż cztery projekty organizacji studenckich naszej uczelni:

 • Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - projekt "Podzielmy się muzyką" - opiekun Danuta Biegańska-Dembowska
 • SKN Uroboros - projekt "Etnofarmakologia rogu jednorożca" - opiekun koła dr Mateusz Dąsal
 • SKN 15 Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży - projekt "Czy widzisz swoją postawę? - czyli ile wspólnego ma wzrok z postawą ciała" opiekun koła dr Ewa Gieysztor
 • SKN 76 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej - projekt Analiza związków farmakologicznie czynnych produkowanychw roślinnych kulturach in vitro - opiekun koła mgr inż Weronika Kozłowska
 • SKN Biologii Komórki Nowotworowej -  projekt Wyciąg z szałwi czerwonokorzeniowej jako nowy środek wspomagający leczenie ran, opiekun koła dr hab. inż Jultia Kulbacka, prof. Uczelni
 • SKN Dermatologii Eksperymentalnej - projekt Ocena stygmatyzacji i aleksytymii u młodzieży chorującej na trądzik, opiekun koła dr hab. Alina Jankowska-Konsur
 • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt Porównanie mechanochemicznych metod otrzymywania kokryształów farmaceutycznych do produkcji nowoczesnych postaci leku, opiekun koła dr Karol Nartowski
 • SKN Farmacji Praktycznej przy Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku - projekt Funkcjonalizacja powierzchni mezoporowatych nanocząstek krzemionkowych dla celowanych terapii przeciwnowotworowych, opiekun koła dr Karol Nartowski
 • SKN Medycyny Molekularnej i Komórkowej (K80) - projekt Wpływ polimorfizmów w genie PPAR gamma na działanie metforminy i odpowiedź na leczenie cukrzycy typu 2, opiekun koła dr Małgorzata Małodobra-Mazur
 • SKN Mikrobiologii Klinicznej i Diagnistyki Mikrobiologicznej (SKN K-191) - projekt Wrocławianie dezynfekują dłonie...czyli analiza skuteczności procesu dezynfekcji rąk przez mieszkańców Wrocławia, opiekun koła dr Katarzyna Jermakow.

Z racji ustanowienia roku 2022 Wrocławskim Rokiem Dobrych Relacji – Przeciw Samotności, na szczególną uwagę w 4. edycji programu FAST mogą liczyć projekty poświęcone tematyce samotności i osamotnienia. Specjalny grant może także przypaść projektowi inspirowanemu postacią Edyty Stein - świętej, filozofki, patronki Europy, w związku z 130. rocznicą jej urodzin i 80. rocznicą śmierci. Projekty poruszające wspomniane zagadnienia będą miały szansę na uzyskanie dofinansowania w łącznej wysokości 30 000 zł. 

Harmonogram tegorocznej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST):

 • 10 marca: upłynięcie terminu składania wniosków
 • 11 marca - 7 kwietnia: weryfikacja formalno-prawna, posiedzenie komisji i rozstrzygnięcie konkursu
 • 8 kwietnia: ogłoszenie wyników
 • 11 kwietnia – 30 kwietnia: przygotowanie umów dotacyjnych
 • początek maja: podpisanie umów dotacyjnych z uczelniami i rozpoczęcie realizacji projektów studenckich
 • 31 grudnia: zakończenie realizacji projektów

Wewnętrzny, nieprzekraczalny termin na przekazanie do Centrum Zarządzania Projektami kompletnego wniosku, celem oceny jego poprawności formalnej oraz uzyskania stosownych zgód wewnętrznych, mija 28 lutego 2022 r.
Osobami do kontaktu w sprawie FAST są: Natalia Marchut (natalia.marchut@umed.wroc.pl) oraz Olga Zajączkowska (olga.zajaczkowska@umed.wroc.pl).

Regulamin i wniosek konkursowy dostępne są na stronie: https://wca.wroc.pl/fast-nabor-2022-najwazniejsze-informacje