Program stypendialny „Przyszłość Medycyny”

Dział Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór do programu stypendialnego „Przyszłość Medycyny”. Celem jest wspieranie doktorantów oraz pracowników badawczych, planujących wyjazd zagraniczny o charakterze badawczym.

Beneficjenci programu otrzymają stypendium przeznaczone na współfinansowanie wyjazdów zagranicznych (pokrycie kosztów podróży oraz pobytu) o charakterze badawczym na okres od 3 do 5 miesięcy, ściśle związanych z dotychczas realizowanym przez doktoranta/pracownika tematem badawczym.

Warunki kwalifikacji:
Udział w konkursie stypendialnym Programu stypendialnego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu „Przyszłość Medycyny” mogą zgłaszać kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:
- posiadają polskie obywatelstwo i nie ukończyli 35 roku życia w dniu składania dokumentów;
- posiadają status doktoranta UMW lub są pracownikami zatrudnionymi na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym w UMW;

Kandydaci mogą wybrać tylko jeden ośrodek badawczy na terenie Stanów Zjednoczonych lub Europy odpowiadający tematyce realizowanej pracy badawczej. 

W celu zgłoszenia swojej kandydatury należy utworzyć konto w systemie rekrutacyjnym, wypełnić poprawnie formularz aplikacyjny i załączyć wymagane dokumenty. W procedurze aplikacyjnej należy posługiwać się adresem e-mail w domenie umed.wroc.pl. O kolejnych etapach postępowania kandydaci będą informowani za pośrednictwem systemu.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 02.07.2021 o godzinie 15:00. W kolejnym etapie Komisja Stypendialna wytypuje najlepszych kandydatów. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: https://www.umed.wroc.pl/wm-stypendium-przyszlosc-medycyny
Osobą kontaktową z DWM jest Magdalena Szymków-Cieniawska, magdalena.szymkow-cieniawska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 11 42