Programy w ramach Stypendiów Santander

Ruszyła kolejna edycja Stypendiów Santander pod hasłem #LifeLongLearning. Wybrane projekty kierowane są zarówno do studentów i absolwentów, jak i wszystkich osób, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane rozwojem osobistym.

Obecnie trwają nabory na:

Stypendium Językowe Santander | Angielski i IELTS z British Council
500 miejsc na kurs e-learningowy z języka angielskiego LearnEnglishSelect, który koncentruje się na rozwoju praktycznych umiejętności językowych. Grono najlepszych 250 osób otrzyma dodatkowo zajęcia English Online z lektorami, a w kolejnym etapie 125 najlepszych osób uzyska dostęp do materiałów dydaktycznych Road to IELTS oraz możliwość bezpłatnego zdania testu IELTS. Projekt kierowany jest do studentów, doktorantów, absolwentów polskich uczelni wyższych oraz wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i chcą rozwijać znajomość języka angielskiego.
Termin do 6 czerwca 2021 r., godz. 23.00  

Stypendium Santander Tech | Kompetencje cyfrowe edycja 3. UEW 2021
80 miejsc dla studentów i absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy chcą rozwinąć kompetencje cyfrowe w zakresie obsługi programu Excel, języka SQL oraz Business Intelligence w formie warsztatów online. Uczestnicy będą mogli dodatkowo wzmacniać umiejętności efektywnej komunikacji w zespołach. Projekt jest organizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 
Termin do 23 maja 2021 r., godz. 23.00  
Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-3-uew-2021 

Stypendium Santander Tech | Reskilling in Data Analytics –Ubiqum Code Academy
50 miejsc dla osób powyżej 18 roku życia, które chcą pracować na stanowiskach związanych z analizą danych. Aby wziąć udział w programie nie jest wymagane posiadanie wiedzy ani doświadczenia z tej tematyki. Program odbędzie się w j.angielskim i hiszpańskim w formie zajęć na platformie online.
Termin do 26 maja 2021 r., godz. 23:00
Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/tech-data-analytics-ubiqum 

Santander Scholarship Skills | Digital Training for Business Management -IE University
2000 miejsc na kursy online dla wszystkich osób powyżej 18 roku życia. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z 4 kursów: przywództwa w czasach niepewności (w j.angielskim), zarządzanie zespołem oraz sprzedażą, a także koncentracji na kliencie (w j.hiszpańskim).
Termin do 13 lipca 2021 r., godz. 23:00
Link do naboru: https://www.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-skills-digital-training-for-business-management-ie-university 

Więcej informacji na temat programów można znaleźć na stronie: santander-grants.com oraz profilu www.facebook.com/SantanderUniversidadesPolska.