Przemówienie inauguracyjne rektora

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski w wystąpieniu inaugurującym nowy rok akademicki podsumował ostatnie działania, ale nakreślił też cele i zadania, które stoją przed uczelnią w najbliższych miesiącach.