Przewodnik po cmentarzach - II wydanie

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przygotowało i udostępnia II wydanie publikacji „Przewodnik po cmentarzach. Samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach”.

W porównaniu z poprzednią wersją aktualna jest znacznie rozszerzona. Zostały uzupełnione i poprawione wcześniej opracowane listy rektorów, dziekanów i doktorów honoris causa oraz zamieszczone informacji o miejscu pochówku zmarłych prodziekanów (i dyrektorów oddziałów) wszystkich wydziałów naszej uczelni. Publikacja rozpoczyna się od dwóch cmentarzy: cmentarza św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida i cmentarza św. Rodziny przy ul. Smętnej. 
Redakcja dziękuje wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przekazali informacje pomocne do opracowania niniejszego wydania, a także za materiały, które będzie można wykorzystać w przyszłości. Szczególnie podziękowania należą się (w kolejności alfabetycznej): mgr Magdalenie Banaś, dr hab. Barbarze Bruziewicz-Mikłaszewskiej, dr. hab. Mariuszowi Chabowskiemu, dr. Janowi Dąbrowskiemu, dr. Jarosławowi Gruszcze, dr. Dariuszowi Lewerze, prof. Bogdanowi Łazarkiewiczowi, prof. Andrzejowi Milewiczowi i prof. Zbigniewowi Rudkowskiemu. 
Kolejne wydania zostaną rozszerzone o następne cmentarze wrocławskie, a w planach jest utworzenie listy wszystkich kierowników samodzielnych jednostek naszej uczelni (katedr, zakładów i klinik). Pierwsza osoba z tej listy już się pojawiła w obecnym wydaniu.

II wydanie dostępne jest w bezpłatnej wersji elektronicznej pod linkiem: 
https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf