Przewodnik po wrocławskich cmentarzach - ludzie medycyny

Wydawnictwo UMW pracuje nad kolejną wersją Przewodnika po cmentarzach – samodzielni pracownicy nauki związani z medycyną. Poszukujemy wciąż informacji o miejscu pochówku kilkunastu  pracowników UMW. 

Zeszłoroczne wydanie przewodnika obejmuje dziekanów i prodziekanów Wydziału Lekarskiego wraz z władzami Oddziałów Farmaceutycznego i Stomatologicznego Uniwersytetu i Politechniki z lat 1945–1950 oraz rektorów, prorektorów, dziekanów i doktorów honoris causa Akademii Medycznej w latach 1950–2013. Jest ono dostępne w bezpłatnej wersji elektronicznej w tzw. wolnym dostępie: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/files/przewodnik_po_cmentarzach.pdf

Aktualnie wydawnictwo pracuje nad kolejną poszerzoną wersją. W związku z tym zwracamy się do wszystkich członków uniwersyteckiej społeczności z apelem o przekazywanie wszelkich dostępnych informacji dotyczących miejsca pochówku niżej wymienionych pracowników, które pozwoliłyby na usunięcie tzw. białych plam lokalizacyjnych w kolejnym wydaniu przewodnika.

Zdzisław Jezioro (1908–1991)
1962–1965 Prorektor ds. Dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu,
1965–1968 Prorektor ds. Klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Stanisław Krzysztoporski (1900–1978)
1950–1951 Dziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Nawojski (1919–2003)
1981–1987 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zenon Olszewski (1908–1998)
1954–1956 Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Eugeniusz Rogalski (1920–1982)
1978–1981 Rektor Akademii Medycznej we Wrocławiu

Zdzisław Steusing (1883–1952)
1948–1950 Zastępca Dyrektora Oddziału Farmaceutycznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu

Marian Wawrzkiewicz (1925–1996)
1987–1990 Prorektor ds. Klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu

Stanisław Kossowski (1909–1989)
(1955–1958 oraz 1966–1972)
Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Olga Kostecka-Mądalska (1913–1971)
1958–1960 Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Krystyna Krause-Hołyst (1927–1978)
1974–1978 Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Bożenna Zawirska (1923–2007)
1968–1970 Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Żółciński (1907–1993)
1958–1966 Prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu

Prosimy o przesłanie informacji na adres: wydawnictwo@umw.edu.pl.