Ranking naukowy jednostek UMW

Publikujemy ranking jednostek UMW przygotowany na podstawie osiągnięć naukowych za lata 2019-2020. Rok 2022 przyniesie zmianę w rozdziale środków. Połowa subwencji przekazana zostanie na podstawie rankingu, połowa w ramach konkursu.

Szanowni Państwo,
przedstawiamy ranking jednostek UMW, który został przygotowany na podstawie osiągnięć naukowych za lata 2019-2020. Obejmuje on m. in. publikacje z nową punktacją wg listy MEN. Jak zwykle stanowi on podstawę do przyznania poszczególnym jednostkom subwencji na działalność naukową.

Jednocześnie, chciałbym przypomnieć, że od 2022 roku wprowadzamy nowy system rozdziału środków – 50% ogółu subwencji będzie przeznaczona na finansowanie projektów badawczych w trybie konkursowym, a drugie 50% będzie rozdzielone zgodnie z osiągniętą punktacją. W związku z powyższym, kwota dotacji (subwencji) na podstawową działalność badawczą będzie dla poszczególnych jednostek mniejsza niż w latach poprzednich. Mając na uwadze powyżej przedstawione rozwiązania, gorąco zachęcam Państwa do składania wniosków na finansowanie projektów badawczych w trybie konkursowym. Niebawem Centrum Zarządzania Projektami uruchomi elektroniczny system pozwalający na aplikację i prowadzenie projektów, o czym zostańcie Państwo powiadomieni w oddzielnym komunikacie.

Gratulując liderom rankingu, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włożyli i wkładają ogromny trud w działalność publikacyjną. W przeddzień oceny ewaluacyjnej ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania przez UMW odpowiedniej kategorii naukowej, pozwalającej na efektywne funkcjonowanie naszej Alma Mater.

Prorektor ds. nauki
prof. dr hab. Piotr Dzięgiel

UWAGA!
Ranking przygotowany został w oparciu o dane o publikacjach z afiliacją UMW przygotowane przez Bibliotekę wg bazy Bibliografia Publikacji Pracowników UMW na dzień 24.05.2021 r. Publikacje zarejestrowane później lub brakujące w bazie będą uwzględnione w rankingu po zgłoszeniu ich przez jednostkę na adres: bibliografia@umed.wroc.pl.

Wersja ostateczna rankingu zostanie opublikowana  30 września 2021 r.

Wydział Lekarski
Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki
Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki
Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika

Wydział Farmaceutyczny
Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki
Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika

Wydział Nauk o Zdrowiu
Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki
Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika

Jednostki ogólnouczelniane
Ranking działalności naukowej z podziałem na jednostki
Ranking działalności naukowej z podziałem na pracownika

Zasady opracowania rankingu - link

Karta oceny jednostek, na podstawie której opracowano ranking - link

Wszelkie uwagi odnośnie zaprezentowanych zestawień przekazywać można w terminie do 11 września 2021 pod adres teresa.bec@umed.wroc.pl