Rekomendacja zespołu ds. zarządzania kryzysowego UMW

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 znosi obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach, poza tymi, w których prowadzona jest działalność lecznicza, jednak zespół UMW nadal rekomenduje stosowanie masek.

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 poz. 679 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zlikwidowano obowiązek stosowania maseczek, podlegania kwarantannie i izolacji w związku z Covid-19; do dnia 30 kwietnia 2022 nakaz zakrywania maseczką ust i nosa dotyczy budynków. w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. Osoby odbywające w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych są obowiązane zakończyć tę kwarantannę, izolację albo izolację w warunkach domowych na dotychczasowych zasadach. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473).

Jednak Zespół ds Zarządzania Kryzysowego UMW zdecydowanie rekomenduje przestrzeganie dotychczasowych zaleceń, w tym stosowanie masek medycznych zakrywających usta i nos we wszystkich budynkach Uniwersytetu Medycznego.