Statystyka zakażeń na UMW - stan na 20.02.22 r.

Z uwagi na szybki wzrost zakażeń, zespół antycovidowy będzie teraz częściej przekazywał raporty prezentujące statystyki studentów i pracowników UMW, którzy są skierowani do odbycia kwarantanny lub są w izolacji.

Statystyka zakażeń na UMW - dane epidemiologiczne od 17.02.22 r. do 20.02.22 r.

1. Liczba nowych zakażeń studentów i doktorantów w okresie sprawozdawczym (łącznie - bez względu na miejsce zamieszkania)    1
2. Liczba nowych zakażeń studentów i doktorantów (zamieszkałych w domach akademickich) w okresie sprawozdawczym    0
3. Liczba nowych przypadków studentów i doktorantów skierowanych na kwarantannę oraz podejmujących samoizolację w okresie sprawozdawczym (łącznie - bez względu na miejsce zamieszkania)    3
4. Liczba nowych przypadków studentów i doktorantów (zamieszkałych w domach studenckich) - skierowanych na kwarantannę oraz podejmujących samoizolację w okresie sprawozdawczym    0
5. Liczba nowych przypadków zakażeń pracowników uczelni w okresie sprawozdawczym    6
6. Liczba pracowników uczelni skierowanych na kwarantannę oraz przebywających w samoizolacji w okresie sprawozdawczym    7