Stosowanie zasad BHP oraz bezpieczna utylizacja odpadów

Prosimy pamiętać o tym, by przy pracy z odczynnikami chemicznymi stosować się do zasad BHP oraz zapisów karty charakterystyki danego odczynnika.

Ponadto za posiadane w danej jednostce Uczelni odczynniki, ich przechowywanie, użycie oraz ewentualną utylizację odpowiedzialni są kierownicy poszczególnych jednostek.
Odpady chemiczne powstające w laboratoriach dydaktycznych i badawczych należą, poza nielicznymi wyjątkami, do odpadów niebezpiecznych, co wymaga zachowania odpowiednich procedur.

Jak utylizować niebezpieczne odpady?

Jednostki wytwarzające odpady niebezpieczne posiadają kontakt do firmy, która na rzecz Uczelni świadczy usługi ich odbioru i przekazania do utylizacji.
W celu utylizacji odpadów należy kontaktować się bezpośrednio z jej przedstawicielem, z którym uzgodniony zostanie dogodny im termin ich odbioru. Następnie należy przekazać informację do Działu Eksploatacji, celem wygenerowania kart w systemie BDO. Informacja każdorazowo zawierać powinna następujące dane:
•    nazwa i adres jednostki
•    planowany i uzgodniony termin odbioru
•    kod i szacunkowa masa odpadów
W sytuacji powstania nowych jednostek, kierownicy są zobowiązani do zgłoszenia się do Działu Eksploatacji do pani Elżbiety Duszyńskiej (elzbieta.duszynska@umed.wroc.pl), od której uzyskają wszystkie niezbędne informacje mające na celu przekazanie odpadów do utylizacji.