Studia i praktyki po studiach Erasmus+ 2021/2022 - spotkanie

Nagrania oraz prezentacje w językach polskim oraz angielskim ze spotkania organizacyjnego: Studia i praktyki po studiach Erasmus+ 2021/2022, które odbyło się 20 kwietnia 2021 r. są dostępne poniżej. 

Prezentacja PL (plik w chmurze)

Presentation EN (plik w chmurze)

Nagranie PL (plik w chmurze)

Recording EN (plik w chmurze)

Uwagi dotyczące wypełniania learning agreement (plik w chmurze)

Remarks to filling in learning agreement (plik w chmurze)