STUDIA PODYPLOMOWE „NEUROLOGOPEDIA KLINICZNA Z WCZESNĄ INTERWENCJĄ LOGOPEDYCZNĄ” przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studia przeznaczone są dla osób , które posiadają pięcioletnie wykształcenie wyższe logopedyczne lub 2-letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii i są zainteresowane pracą w placówkach opieki zdrowotnej, ośrodkach specjalistycznych dla małych dzieci i dorosłych, placówkach szkolnych, przedszkolnych i gabinetach logopedycznych.

Studia  organizowane przez Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o   Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego  w  zakresie  Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną  nie  są to studia specjalizacji w dziedzinie neurologopedii.

(Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2008 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.)

KWALIFIKACJE  ABSOLWENTA  STUDIÓW  PODYPLOMOWYCH:

Absolwent Studiów Podyplomowych posiada wiedzę  i kwalifikacje do wykonywania zadań wynikających: z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu- koncepcje określające obszar logopedii  powiązanej z medycyną,- przygotowanie do pracy z dziećmi jak i dorosłymi z ośrodkowo uwarunkowanymi zaburzeniami mowy i języka ( afazją, dysfazją, anartrią, dyzartria, autyzmem, niepłynnością mówienia) oraz zaburzeniami głosu i mowy w chorobach psychicznych i otępiennych.

Program kształcenia na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną

Rekrutacja 

Szczegółowe informacje o aktualnej rekrutacji: https://www.wnoz.umed.wroc.pl/wnoz-studium-ksztalcenia-podyplomowego