Studia podyplomowe na UMW: letni nabór trwa

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu prowadzi nabór na studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych oraz studiów uzupełniających dla osób wykwalifikowanych. Rekrutacja na oba kierunki zakończy się w sierpniu.

Badania Kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja

Do 16 sierpnia włącznie trwa nabór na pierwszą edycję studiów podyplomowych „Badania Kliniczne – projektowanie, organizacja i realizacja”. Studia realizowane będą w roku akademickim 2022/23 od października 2022 r. i potrwają dwa semestry.

— W zeszłym roku zakończyliśmy trzy edycje sprofilowanych studiów podyplomowych „Niekomercyjne Badania Kliniczne - projektowanie, realizacja i zarządzanie". Sukces jaki został osiągnięty przypisać można połączeniu prawie 50 wykładowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Agencji Badań Medycznych oraz wysokiej klasy zewnętrznych ekspertów w dziedzinie badań klinicznych. Przeszkoliliśmy ponad 200 osób, a studia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – mówi Marta Duda- Sikuła, Dyrektor ds. Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

— Zaletą studiów jest bez wątpienia łączenie nauki i praktyki, jak również zaplecze farmakologiczne jakim dysponujemy oraz nowoczesny sprzęt – mówi dyrektor Marta Duda-Sikuła. - Jesteśmy ponadto wiodącym ośrodkiem w Polsce w zakresie badań klinicznych, co bez wątpienia czyni naszą ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną – dodaje.

Studia w wymiarze 180 godzin zajęć odbywać się będą w trybie zaocznym, tj. w piątki po południu i soboty cały dzień (zazwyczaj co dwa tygodnie). Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz specjalistów z zakresu badań klinicznych zatrudnionych w innych jednostkach. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Studia skierowane są zarówno do pracowników zawodów medycznych m.in. lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, jak również personelu administracyjnego – m.in. menadżerów, ekonomistów, statystyków, radców prawnych, ponadto osób, które tworzą lub będą tworzyć zespoły badawcze w ośrodkach badań klinicznych, osób projektujących badania kliniczne oraz osób tworzących personel administracyjny w zakresie obsługi i zarządzania badaniami klinicznym.

Rekrutacja trwa do dn. 16 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji:
https://archiwum.farmacja.umw.edu.pl/badania-kliniczne-projektowanie-org...

Studia uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych

30 sierpnia upływa natomiast termin aplikowania na podyplomowe Studia Uzupełniające dla Osób Wykwalifikowanych, prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym naszej uczelni.
— Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub lekarza uzyskany w obszarze obejmującym co najmniej jedną dyscyplinę naukową z dziedziny nauk biologicznych, chemicznych, medycznych lub weterynaryjnych, pełniących lub planujących podjąć funkcję Osoby Wykwalifikowanej u wytwórcy lub importera produktów leczniczych – mówi dr Artur Owczarek, p.o. Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego.

Program studiów podyplomowych został opracowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji przemysłowej – prof. dr hab. Małgorzaty Sznitowskiej oraz zaakceptowany przez Konwent Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

— Studia w wymiarze 224 godzin zajęć odbywać się będą w trybie zaocznym, tj. w piątki po południu i soboty cały dzień (zazwyczaj co dwa tygodnie). Kierownikiem studiów podyplomowych jest dr hab. Bożena Karolewicz, prof. uczelni. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich Wydziału Farmaceutycznego. Studia w dużej części będą odbywały się w formule online, jednakże zależy nam, aby rozpoczęcie roku odbyło się stacjonarnie – mówi dr Owczarek.

Obsługę rekrutacji i administracji prowadzi Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Forma realizacji zajęć dostosowana będzie do obowiązujących regulacji prawnych i sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Rekrutacja trwa do dn. 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji:
https://archiwum.farmacja.umw.edu.pl/podyplomowe-studia-uzupelniajace-dl...

Fot. T. Walów