Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył stypendia wybitnym młodym naukowcom. W tegorocznej edycji wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 4 osoby to pracownicy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Wśród stypendystów znaleźli się: dr hab. Jan Biegus, dr Patrycja Brzdąk, dr hab. Piotr Donizy i dr n. med. Jacek Matys. Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.
Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy w tym okresie blisko 42 mln zł.