Święto Nauki na UMW
15 listopada 2021 r.
fot. Adam Zadrzywilski