Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Nazwa programu i działania:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Priorytet: I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach,
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Całkowita wartość projektu:17 222 155,21 zł
Wartość dofinansowania: 7 781 193,75 zł
Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0116/17-00 z dnia 09.09.2019 r.

Celem projektu jest termomodernizacja 4 obiektów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, użytkowanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu, obejmujacą: modernizację przegród stropodachowych, modernizację przegród drzwi zewnętrznych, zamianę wentylacji grawitacyjnej na wentylację z odzyskiem, zamianę wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na wentylację z odzyskiem, modernizację przegród okno zewnętrzne, modernizację przegród dachowych, modernizację oświetlenia, modernizację przegród strop wewnętrzny, modernizację przegród strop zewnętrzny.

Projekt obejmuje następujące budynki:
Diagnostyka Obrazowa - ul. Pasteura 5, Wrocław
Apteka Szpitalna - ul. Chałubińskiego 7, Wrocław
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Chałubińskiego 1a, Wrocław
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, była Dyrekcja - ul. Chałubińskiego 1 / ul. Marii Curie -
Skłodowskiej 58, Wrocław