Top 100 Women in AI - dr Agnieszka Siennicka

Dr Agnieszka Siennicka z Katedry Fizjologii i Patofizjologii UMW znalazła się w prestiżowym zestawieniu Perspektywy Women in Tech - TOP 100 Women in AI! Zachęcamy do udziału w prowadzonym przez nią właśnie badaniu dotyczącym AI.

Lista TOP 100 Women in AI! – to prestiżowe zestawienie kobiet, które przyczyniają się do rozwijania rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji w Polsce. Więcej informacji znaleźć można na stronie - link.
AI Siennicka

Dr Agnieszka Siennicka realizuje na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu projekt HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases (zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii). Jednym z jego założeń jest próba odpowiedzi na pytanie, jak ułatwić lekarzom i informatykom znalezienie wspólnego języka.

Przy okazji tej prestiżowej nominacji chcielibyśmy zaprosić do udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest ocena przekonań oraz wiedzy dotyczącej sztucznej inteligencji wśród przedstawicieli środowiska medycznego. Ankieta zawiera mniej niż 20 pytań i można ją znaleźć pod linkiem.

Badanie jest częścią projektu: HeartBIT_4.0 – Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases (zastosowanie innowacyjnych technik analizy danych medycznych w kardiologii), który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (umowa: 857446, www.heartbit40.com).