UMW nagrodzony w konkursie Genius Universitatis

Nasza uczelnia zdobyła II miejsce w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych” w  ramach 10., jubileuszowej edycji konkursu Genius Universitatis, który wyróżnia najlepsze kampanie reklamowe polskich uczelni.

Konkurs organizowany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy"od dekady nagradza najlepsze kreacje marketingowe tworzone na polskich uczelniach wyższych. W skład kapituły konkursowej wchodzą uznani specjaliści od reklamy i marketingu, którzy dokonują oceny zgłoszonych prac w z uwzględnieniem pięciu kryteriów: nowatorstwo pomysłu, spójność pomysłu z wartościami uczelni, czytelność i przyjazny charakter przekazu, estetyka i wartości artystyczne oraz umiejętny dobór narzędzi.

W tegorocznej edycji w szranki stanęła również nasza kampania rekrutacyjna na rok akademicki 2021/2022. Została przygotowana przez Dział Marketingu UMW i była realizowana w uczelnianych mediach społecznościowych. W kampanii pod hasłem „UMW w Twoim stylu” wykorzystano wizerunki studentów UMW, na które nałożono graficzne „mundurki” reprezentujące stroje charakterystyczne dla naszych kierunków.

UMW w Twoim Stylu 1
UMW w Twoim Stylu 2
UMW w Twoim Stylu 3
UMW w Twoim Stylu 4

Kapituła konkursowa w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych” oceniała 9 prac, a reakcja UMW uzyskała II nagrodę, ustępując jedynie Uniwersytetowi Wrocławskiemu. Nagrodę w imieniu uczelni podczas gali odebrała Anna Tumidajewicz (na zdjęciu z przedstawicielkami PWr i UPWr).

UMW w Twoim stylu 5

Tegoroczna edycja konkursu Genius Universitatis okazała się niezwykle szczęśliwa dla wrocławskich uczelni. Poza wspomnianym Uniwersytetem Wrocławskim, nagrody zdobyli również Politechnika Wroclawska (I miejsce w kategorii video online) oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, wyróżniony nagrodą specjalną Best Genius.