UMW po raz pierwszy w rankingu głównym Listy Szanghajskiej

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w gronie 10 polskich uczelni odnotowanych na Liście Szanghajskiej 2021. To nasz debiut w głównym zestawieniu - do tej pory UMW klasyfikowano wyłącznie w rankingu dziedzin.

Zestawienie 1000 najlepszych uczelni świata według Academic Ranking of World Universities (ARWU) w tym roku otwiera amerykański Harvard, za którym znalazły się Stanford i Cambridge. Do tego grona w 2021 roku trafiło 10 uczelni z Polski, wśród których Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w dziewiątej setce rankingu, obok Politechniki Gdańskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

- Dołączenie do tego prestiżowego grona to niewątpliwie sukces i bardzo dobra wiadomość dla Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. To także efekt dużego wysiłku publikacyjnego, który podjęliśmy w minionych miesiącach - podkreśla rektor uczelni, prof. Piotr Ponikowski, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców. Cieszę się, że to wyróżnienie spotyka nas właśnie w tym roku - wyjątkowo dla nas trudnym ze względu na walkę z pandemią. Obecność w zestawieniu dwóch polskich uczelni medycznych odbieram jako swoiste uhonorowanie naszych wysiłków - dużym kosztem łączyliśmy leczenie, z praktycznym uczeniem studentów i prowadzeniem badań naukowych. Obecność na liście szanghajskiej cieszy więc podwójnie. Ważne jest też dla mnie to, że wzmocniliśmy pozycję Wrocławia jako ośrodka akademickiego. Czy jest to pozycja, która nas w pełni satysfakcjonuje? Oczywiście nie - traktuję ją jako początek naszej drogi. Nie mam wątpliwości, że polscy naukowcy są w stanie przesunąć miejsce naszych uczelni w światowych zestawieniach. Potrzebujemy tylko stworzyć im odpowiednie warunki. Myślę, że przed rektorami polskich uczelni czas ważnych decyzji, które pozwolą polskiej nauce realnie zaistnieć w globalnej świadomości - ocenia prof. Piotr Ponikowski.

Spośrod uczelni medycznych wyprzedził nas jedynie Warszawski Uniwersytet Medyczny, który uplasował się w ósmej setce rankingu, razem z Akadermią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Najwyższe pozycje zajęły uniwersytety Warszawski (czwarta setka) i Jagielloński (piąta setka rankingu). Zestawienie zamykają Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Wrocławska i Politechnika Warszawska, ktore zostały sklasyfikowane w dziesiątej setce Listy Szanghajskiej 2021. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU), potocznie znany jako Lista Szanghajska, to najbardziej prestiżowe zestawienie uczelni na świecie. W tym roku ocenie podlegało1800 z nich, a najlepszy 1000 trafił na listę, dostępną pod adresem https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021.

Wśród wskaźników uwzględnianych w ocenie znajdują się między liczba absolwentów (oraz osobno - pracowników), którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa, liczbę najczęściej cytowanych naukowców, liczbę publikacji w czasopismach "Nature" lub "Science" oraz liczbę publikacji wymienionych w wybranych indeksach cytowań (Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index). W zestawieniu uwzględnia się wielkość osiągnięć w stosunku do wielkości uczelni.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu od 2018 roku jest notowany w dziedzinowym rankingu Listy Szanghajskiej - Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). W zestawieniu z roku 2021 znaleźliśmy się w trzeciej setce zestawienia w dziedzinach medycyna kliniczna oraz zdrowie publiczne.