UMW przełamuje bariery mentalne i architektoniczne

Blisko 4 mln złotych dofinansowania pozyskali specjaliści z UMW na wzrost dostępności infrastruktury i procedur na uczelni dla osób z niepełnosprawnościami (OzN) w ramach projektu POWER z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

- Głównym celem projektu „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - likwidujemy bariery w umysłach, sercach i architekturze”, którego liderem jest UMW a partnerem Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości",  jest wzrost dostępności Uniwersytetu Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dla osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez zniwelowanie barier dostępności dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnościami w 6 obszarach działalności Uczelni (struktury organizacyjnej, architektury, technologii wspierających, procedur, wsparcia edukacyjnego i szkoleń podnoszących świadomość niepełnosprawności) - tłumaczy dr n. med. Krzysztof Aleksandrowicz, Pełnomocnik Rektora ds. Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością, Koordynator ds. dostępności UMW i Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Instytucie Chorób Serca USK we Wrocławiu. 
- W ramach projektu będziemy podejmowac szereg działań na rzecz osób z niepełnosprawnością zarówno w sferze szkoleń jak i inwestycji. Począwszy od przygotowania pracowników z obszaru dydaktyki do bezpośredniego kontaktu z osobami z niepełniosprawnością po działania w obszarze dostosowawczym naszych budynków, likwidowania barier architektonicznych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - dodaje dr Aleksandrowicz. 

Na realizacje celu głównego składają się następujące cele szczegółowe projektu:
a) poprawa obowiązujących na Uczelni procedur/dokum. związanych z kształceniem OzN zrealizowany w ramach m.in.
- zad.3 poprzez zaktualizowanie i rozszerzenie zestawów kluczowych procedur w zakresie dostępn. dla OzN; 
b) zwiększenie poziomu usług administracyjnych i wsparcie edukacyjnych dostępnych dla OzN osiągnięty w ramach m.in. 
- zad. 1 (stworzenie Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych wraz z zatrudnieniem stałej kadry Biura oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego i edukacyjnego);  
- zad. 2 (doposażenie wypożyczalni sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami) 
c) rozszerzenie stosowanych technologii wspierających OzN na Uczelni zrealizowany w ramach:
- zad. 2 (technologie wspierające: zakup i instalację w kluczowych salach wykładowych pętli indukcyjnych, opracowanie i wdrożenie ujednoliconego systemu oznakowania budynków dydaktycznych obejmujących tablice informacyjne, szyldy drzwiowe, wykonanie systemu informatycznego wsparcia OzN rozwiązanie oparte o aplikację mobilne i znaczniki Bluetooth i/lub QR wspomagającej orientację OzN w budynkach uczelni
d) podniesienie wiedzy 216 pracowników UMW (108K/108M) do pracy z OzN, poprzez :
- zad. 4: - udział ww. pracowników UMW w różnych formach doskonalenia zawodowego 270 os.(135K/135M), szkolenia świadomościowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu dostępności architektonicznej), przygotowanie 5 wideokursów 
e) poprawę dostępności architektonicznej 2 budynków UMW osiągnięty poprzez:
- zad. 5 : modernizacja i przebudowa budynku na potrzeby przemieszczania się przy ul.Chałubińskiego 5 i 7 – Wrocław

Całkowita wartość projektu: 3 805 551,25 zł.