UMW z silną pozycją w rankingu GRAS

Drugie miejsce w kraju, 241. na świecie to tegoroczna pozycja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie medycyny klinicznej w prestiżowym rankingu Global Ranking of Academic Subjects (GRAS).

Jest to ranking dziedzinowy związany z tak zwaną „listą szanghajską”. Dobrą pozycję UMW uzyskał także w zakresie Public Health. - Wyniki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w tak prestiżowym i liczącym się w świecie rankingu cieszą i utwierdzają w przekonaniu, że wybraliśmy właściwy kierunek działania. Medycyna kliniczna na drugiej pozycji w Polsce jest niewątpliwie warta odnotowania. Potrzebujemy obiektywnych parametrów, które pozwalają ocenić efekty naszej pracy. Rankingi pełnią taką rolę. Polscy naukowcy zrobili już wiele, by poprawić pozycję polskiej nauki w świecie, lepiej rozumiemy czynniki decydujące o naszej ocenie, dlatego wiemy, co musimy jeszcze zrobić. Cieszę się, że idea doskonałości naukowej, którą rozwijamy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, przyniosła efekty. To motywuje, by za rok wypaść jeszcze lepiej – mówi prof. dr hab. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jeden z najczęściej cytowanych naukowców świata. 

- Kluczowe zadanie, które dziś sobie stawiamy to dalsze umiędzynarodowienie naszej działalności naukowej. Tu widzę szansę na rozwój, który znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnych rankingach. Nie zapominajmy, że to rozwój nauki, a nie klasyfikacja, jest i musi być dla nas celem nadrzędnym – dodaje rektor UMW. 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest notowany w dziedzinowym rankingu Listy Szanghajskiej – Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) od kilku lat. 

W obu klasyfikowanych kategoriach: medycyna kliniczna i zdrowie publiczne UMW znalazł się na pozycjach 201-300. 

W dziedzinie zdrowia publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zajął drugie miejsce wśród polskich uczelni, tuż za Uniwersytetem Jagiellońskim (przedział 101-150).

Global Ranking of Academic Subject (GRAS) jest rankingiem dziedzinowym Academic Ranking of World Universities (ARWU), potocznie znanego jako Lista Szanghajska. Shanghai Ranking zaczął publikować światowy ranking uniwersytetów według przedmiotów akademickich w 2009 roku. 

Global Ranking of Academic Subject 2022 zawiera dziedzinowe rankingi uczelni, sporządzone dla 54 przedmiotów z zakresu nauk przyrodniczych, inżynierii, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk społecznych. W rankingach tych zostało sklasyfikowanych ponad 1.800 z 5.000 uniwersytetów w 96 krajach i regionach.

Pełna wersja Global Ranking of Academic Subjects jest dostępna pod linkiem: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2022