Uniwersytet Przyszłości - laureaci

Decyzja nie należała do łatwych, ale została podjęta. Kapituła Uniwersytetu Przyszłości po burzliwych obradach wyłoniła 7 laureatów pierwszej edycji programu stypendialnego organizowanego przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. 

Wyniki ogłosiła przewodnicząca pracom kapituły Uniwersytetu Przyszłości prof. Agnieszka Hałoń.