Uroczyste zakończenie roku akademickiego na UTW

Nauka nie zna barier przestrzeni i czasu – mówił prof. Piotr Dzięgiel, Prorektor ds. Nauki do absolwentów UTW podczas uroczystego zakończenia roku akademickiego. UTW przy Uniwersytecie Medycznym działa już szósty rok.

Uroczystość zakończenia roku poprowadził Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Pełnomocnik Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku prof. dr hab. Michał Jeleń oraz dr Anna Kołcz, dziekan WNOZ. Kilkudziesięciu słuchaczy odebrało swoje zasłużone dyplomy.

- Serce rośnie, kiedy osoby starsze, z którymi ja jako geriatra mam na co dzień do czynienia, dalej pałają chęcią zdobywania wiedzy, poszerzania swoich kompetencji i ćwiczenia swojego umysłu. Ciało i umysł, niećwiczone, rozleniwiają się. A my przecież chcemy do końca być sprawni, żeby czerpać radość każdego dnia. Carpe diem i obyśmy spotkali się w takim samym lub liczniejszym gronie po wakacjach – mówiła prof. Małgorzata Sobieszczańska z Kliniki i Katedry Geriatrii, która zasiada także w Radzie Naukowo-Programowej UTW. 

- Gratuluję Państwu frekwencji, pilności i zaangażowania. Mamy tyle lat, na ile się czujemy, a Państwo czują się na te lata, które mają nasi studenci i to jest bardzo budujące
– mówił prorektor prof. Piotr Dzięgiel.  

Sami słuchacze UTW podkreślają, że wraz z odejściem na emeryturę mają czas, by oddać się bez reszty robieniu czegoś, co daje przyjemność, satysfakcję. Daje poczucie sensu.


- Na UTW trafiłem wraz z żoną trochę dzięki moim dzieciom, które mają wykształcenie medyczne. Przez to ja też sam chciałem wiedzieć więcej w zakresie zdrowia, ogólnej wiedzy 
i dbania o siebie –
mówił Zbigniew Florek, słuchacz UTW.

- Czekałam dwa lata na przyjęcie na UTW. Jestem słuchaczką już czwarty rok i zamierzam jeszcze kilka lat być studentką UTW. Mam nadzieję, że pandemia już więcej nie pokrzyżuje nam planów i w pełni będziemy mogli normalnie kontynuować nasze zajęcia w kolejnym roku akademickim – dodała Maria Bańkowska-Trzeciakowska. 

Słuchaczem UTW Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu może zostać osoba, która w roku przyjęcia do UTW ukończy 55 rok życia i nie jest słuchaczem innych uniwersytetów trzeciego wieku, które oferują zajęcia o profilu medycznym i prozdrowotnym. Więcej informacji o UTW można znaleźć pod linkiem: http://utw.umw.edu.pl

Galeria zdjęć