W CSM polała się krew - pierwszy kurs Stop The Bleed

Na początku lipca w Centrum Symulacji Medycznej UMW odbył się pierwszy akredytowany przez American College of Surgeons (ACS) kurs Stop The Bleed®. Uczestniczyli w nim pracownicy CSM i studenci UMW, którzy kontynuować będą rozpoczęte dzieło.

Stop The Bleed® to coś więcej niż tylko kurs. Istotą kampanii Stop The Bleed® jest przygotowanie uczestników, bez względu na ich profesję, do ratowania życia przez szybkie i efektywne zatamowanie zagrażającego życiu krwotoku.
Kurs poprowadził dr Carlos Yáñez FACS, wybitny chirurg traumatolog z Saragossy w Hiszpanii, który przybył na UMW jako instruktor European Trauma Course (ETC).

Doktor C. Yanez w pierwszej części szkolenia, trakcie wykładu, podzielił się ze słuchaczami swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu masywnych krwotoków oraz sposobów ich tamowania, omówił także sprzęt, jaki do tego celu jest używany. Dzięki swojemu dużemu doświadczeniu porównał techniki i urządzenia stosowane przez jednostki specjalne wojska i służby cywilne. Drugą część kursu stanowiły zajęcia praktyczne z wykorzystaniem trenażerów.

Uczestnicy po ukończeniu kursu otrzymali certyfikat ACS i uprawnienia instruktorskie w ramach kampanii Stop The Bleed® (https://www.stopthebleed.org/).
Nabyte w czasie szkolenia wiedza i doświadczenia oraz wyszkolona kadra instruktorska zaowocują w przyszłości rozszerzeniem programu Stop The Bleed® na nasze bliskie otoczenie i przyczynią się do zmniejszenia liczby przedszpitalnych śmierci pacjentów w następstwie wykrwawienia.