Ważne informacje o stypendiach

Trwa przyjmowanie wniosków o stypendia. Studentów Wydziału Lekarskiego uczulamy na zmianę - wnioski o stypendia socjalne, stypendia dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioski i zapomogę składać powinni nie w dziekanacie, ale w DSS.

W przypadku studentów pozostałych wydziałów składanie wniosków odbywa się w tym dziekanacie, do którego przynależy student zgodnie z rozpiską pod linkiem

Wyjątkiem są studenci WL, którzy:
- wnioski o stypendium socjalne, wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz wnioski o zapomogę - składają w Dziale Spraw Studenckich, przy ul. Wojciecha z Brudzewa 12,
- wnioski o przyznanie stypendium Rektora - w kopercie wrzucają do urny pozostawionej na 1 piętrze Dziekanatu Wydziału Lekarskiego

Link do zakładki ze stypendiami: https://studenci.umw.edu.pl/stypendia-kredyty