WAŻNE: Uaktualnione ścieżki zgłoszeń SARS-CoV-2

Z uwagi na wzrastającą liczbę zgłoszeń zakażeń wirusem SARS-Cov2 (często poprzedzonych zgłoszeniem kontaktu wysokiego ryzyka) wprowadzony został obowiązek wewnętrznej „uczelnianej kwarantanny" dla osób w pełni zaszczepionych.

Kwarantanna wewnątrzuczelniana dotyczy osób zaszczepionych, które miały kontakt wysokiego ryzyka z osobą zakażoną. Kwarantanna uczelniana oznacza powstrzymanie się od zajęć/pracy stacjonarnej w UMW. Obowiązek ten dotyczył będzie studentów, doktorantów, pracowników Uczelni oraz osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów zlecenia. 
Długość uczelnianej kwarantanny zależy od tego, czy kontakt wysokiego ryzyka nadal trwa, czy został zakończony:

  • Osoby zaszczepione, które miały kontakt wysokiego ryzyka z osobą zakażoną ale kontakt ten był jednorazowy lub jest możliwość odizolowania się od osoby zakażonej podlegać będą wewnętrznej kwarantannie przez okres 5 dni od kontaktu z osobą zakażoną.
  • Osoby zaszczepione, które miały kontakt z osobą zakażoną ale kontakt ten nadal trwa i nie ma możliwości odseparowania się od osoby zakażonej (np. wspólne zamieszkiwanie) podlegać będą wewnętrznej kwarantannie przez okres nie krótszy niż 12 dni.
Schemat aktualnej procedury oraz definicja kwarantanny wewnątrzuczelnianej:
 

Jak dokonać zgłoszenia za pośrednictwem ścieżek? Wszystkie informacje dostępne są TUTAJ