Wybory uzupełniające do Senatu UMW

W związku z wygaśnięciem mandatu w Senacie UMW zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające. Do obsadzenia jest jeden mandat w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na WNoZ.

Zgłoszenia kandydatów należy składać w dniach 20-27.01.2022 r. w Biurze Uczelnianej Komisji Wyborczej (Dział Organizacyjno-Prawny, budynek CNIM, I piętro, pokój nr 1A 111.1 i 1A 112.1) w godzinach 8:00-15:00. Kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., oprócz zgłoszenia, proszeni są o złożenie oświadczenia lustracyjneho. Osoby, które już wcześniej składały oświadczenie lustracyjne, składają informację o jego złożeniu. Druk zgłoszenia kandydata oraz wzory oświadczeń stanowią załączniki do komunikatu UKW nr 52.

Lista zgłoszonych kandydatów zostanie zamieszczona na stronie Uczeni w zakładce „WYBORY 2020-2024" w dniu 28 stycznia 2022 r.
Zgodnie z zatwierdzonym przez senat kalendarzem wyborczym I tura wyborów uzupełniających odbędzie się 1 lutego. W przypadku nieobsadzenia mandatu w pierwszej turze, kolejne tury wyborów odbędą się 3 i 8 lutego 2022 r.

Wybory odbędą się w oparciu o elektroniczny system głosowania. W tym celu pracownicy uprawnieni do głosowania (nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu) otrzymają na adres uczelnianej poczty elektronicznej link do głosowania. Głosować będzie można w godzinach 8:00-15:00. Do każdej tury głosowania uprawnieni pracownicy otrzymają nowy e-mail umożliwiający oddanie głosu w systemie elektronicznym. Wszelkie problemy techniczne, związane z funkcjonowaniem elektronicznego systemu głosowania, należy niezwłocznie zgłaszać na adres pomoc@votex.pl.

Informacja dotycząca głosowania w oparciu o elektroniczny system głosowania wraz z Instrukcją głosowania stanowi załącznik nr 2 do komunikatu nr 20 UKW.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Organizacyjno-Prawnym pod numerem telefonu: 71 784 15 54.