Wyjazdy dla pracowników w ramach ERASMUS+ 2021/2022

Pracownicy UMW mogą skorzystać z możliwości wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych organizowanych w ramach Programu Erasmus+. Rekrutację prowadzi Dział Współpracy Międzynarodowej. Zgłoszenia do 30 września.

1. Wyjazdy szkoleniowe
Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.).

https://app.umw.edu.pl/erasmus-wyjazdy-szkoleniowe-pracownikow/

2. Wyjazdy dydaktyczne
Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy. Prowadzone zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi macierzysta uczelnia podpisała umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny program nauczania (8 godzin wykładów).
https://app.umw.edu.pl/erasmus-wyjazdy-dydaktyczne-pracownikow/