Wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach Erasmus+

Informujemy, że zmienił się termin dostarczenia dokumentu „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement" lub „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement" podpisanego przez osobę wyjeżdżającą i przełożonego oraz instytucję przyjmującą.

Nowy terminarz:

do 30 czerwca 2021 r. - dostarczenie dokumentu „Staff Mobility for Training - Mobility Agreement" lub „Staff Mobility for Teaching - Mobility Agreement" (akceptowana forma: skan) oraz  podpisanie umowy

do 30 września 2021 r. - realizacja wyjazdu

Jednocześnie prosimy o przesyłanie informacji w przypadku rezygnacji z wyjazdu do końca marca na adres slawa.ksenycz@umed.wroc.pl