Zaktualizowany ranking jednostek naukowych

Ostatnia aktualizacja rankingu jednostek naukowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za lata 2019-2020 opublikowana została 6 października 2021. Zestawienie obejmuje podział na jednostki i pracowników.

Najnowsze zmiany dotyczą Katedry i Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku. Zmiana została zaznaczona kolorem różowym i dotyczy punktów za publikacje w 2019 roku. Wobec powyższego zmianie ulega Ranking na jednostki, nie zmienia się na pracownika, w tym przypadku zmienia się tylko liczba punktów na pracownika.

Wcześniej wprowadzone zostały zminay na podstawie uwag zgłoszonych przez jednostki:

- II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia - zmiana punktacji za 2020 rok i zniwelowanie liczby N0,

- Katedry i Kliniki Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - zmiana punktacji za 2020 rok i zmniejszenie liczby N0,

- Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej- zmiana punktacji za 2020,

- Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej- zmiana punktacji za 2020,

- Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej (obecnie Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją) z wyszczególnieniem punktacji publikacji aktualnych pracowników Katedry i pracowników utworzonej 1.10.2020 roku Katedry i Zakładu Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej.

Ranking naukowy jednostek stan 06.10.2021
Wydział Lekarski
Ranking naukowy z podziałem na jednostki
Ranking naukowy z podziałem na pracownika

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
Ranking naukowy z podziałem na jednostki
Ranking naukowy z podziałem na pracownika

Wydział Farmaceutyczny
Ranking naukowy z podziałem na jednostki
Ranking naukowy z podziałem na pracownika

Wydział Nauk o Zdrowiu
Ranking naukowy z podziałem na jednostki
Ranking naukowy z podziałem na pracownika

Jednostki ogólnouczelniane
Ranking naukowy z podziałem na jednostki
Ranking naukowy z podziałem na pracownika