Żałobne posiedzenie Senatu

15 września o godz. 8.30 zaplanowano otwarte dla wszystkich chętnych żałobne posiedzenie Senatu UMW poświęcone pamięci niedawno zmarłych: prof. dr hab. Barbary Kowal-Gierczak oraz prof. dr. hab. Franciszka Iwańczaka.

Żałobne posiedzenie Senatu zaplanowano od godz. 8.30 w sali wykładowej na parterze Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy ul. Marcinkowskiego 2-6. Udział mogą wziąć wszyscy chętni, spotkanie odbędzie się w reżimie sanitarnym.