Zarządzanie i prawo w stomatologii: Medical Maestro Academy

Sama wiedza specjalistyczna to dziś za mało. Dlatego Unwiersytet Medyczny we Wrocławiu we współpracy z Medical Maestro uruchamia studia podyplomowe Zarządzanie i Prawo w stomatologii, MMA.

Studia powstały z myślą o lekarzach-dentystach prowadzących centra medyczne, gabinety, przychodnie i kliniki oraz pracujących w nich menedżerach.

- Całość zagadnień została ułożona przez praktyków zarządzania i marketingu oraz wybitnych specjalistów prawa, wyłącznie dla małych i średnich podmiotów medycznych, w oparciu o doskonałe standardy pracy w tym trudnym biznesie - wyjaśnia autorka programu dr Magdalena Szumska.  - Liczne uwarunkowania prawne, problematyka trudnego, roszczeniowego pacjenta, konieczność istnienia i utrzymania się na konkurencyjnym rynku sprawiają, że program Studiów Podyplomowych staje się nie tylko unikatem w swojej konstrukcji merytorycznej, ale przede wszystkim jest ogromną praktyczną i realną pomocą dla każdego zarządzającego-lekarza i menedżera - dodaje.  

- Stomatologia jest wymagająca, podobnie jak ekonomia z prawem i psychologią. Tę ekonomiczną działalność medyczną wspiera w wielkiej mierze prawo i psychologia, doskonale wpasowując się w oczekiwania współczesnych lekarzy prowadzących swoje gabinety i centra medyczne. Ekonomia jest nauką niezwykle pojemną, stąd podczas studiów podyplomowych słuchacze otrzymają wyselekcjonowaną choć obszerną wiedzę oraz umiejętności zarządcze, marketingowe, finansowe. Prawo jest regulatorem całej ekonomii i medycyny, dlatego doskonali prawnicy wspierają lekarzy i menedżerów swoją praktyczną wiedzą, tak bardzo potrzebną w codziennej pracy w stomatologii - wylicza dr Szumska.

 Profil słuchacza Studiów Podyplomowych jest interdyscyplinarny, dokładnie tak jak interdyscyplinarne są obecne wymagania rynkowe.

I edycja studiów odbyła się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a kolejne są poparte wiedzą i umiejętnościami oraz bardzo dobrą organizacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. Marzena Dominiak - kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UMW.

Studia są w całości realizowane w wymiarze 180 godzin + test z dwóch paneli wiedzy:
zarządzanie z marketingiem i psychologią oraz prawo.

Pierwsze zajęcia planowane są w listpadzie 2020. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.mma.szumska.pl/

Więcej informacji:

prof. dr hab. Marzena Dominiak - kierownik studiów
dr n. ekon. Magdalena Szumska - konsultant merytoryczny studiów w dziedzinie zarządzanie, marketing i psychologia
dr n. med. Krzysztof Kordel - konsultant merytoryczny studiów w dziedzinie prawo

Ilość spodziewanych zjazdów: 11

Początek: listopad 2020, zakończenie (na jednym zjeździe podsumowanie, test, wyniki i wręczenie dyplomów oraz nagród): w czerwcu 2021, w I. połowie miesiąca

Ilość godzin: 180 + egz 4 godziny (2 egzaminatorów: z dziedziny prawo oraz z dziedzinyzarządzeni, marketing, psychologia)
    
Zajęcia odbywają się w piątki i soboty na terenie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz zdalnie, przez platformę internetową, w czasie rzeczywistym..

Materiały: wszystkie w formie ebooków//gotowych materiałów + zalecona lektura jako materiały przygotowane przez wykładowców.

 Każdy uczestnik otrzyma w ramach studiów roczną prenumeratę Medical Maestro Magazine oraz komplet kluczowych podręczników o komunikacji i zarządzaniu w gabinecie dentystycznym i klinice.

Studia są współorganizowane przez Medical Maestro oraz Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu.

Informacje szczegółowe na stronie studiów podyplomowych: www.MMA.szumska.pl
zgłoszenia: Jolanta Pilarska, studia@szumska.pl, tel. 605 842 002