Zasady korzystania z Biblioteki UMW w lipcu i sierpniu

Okres wakacyjny oznacza zmiany w sposobie pracy Biblioteki Głównej UMW. Co ważne - obowiązują zasady wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitaranego - osoby bez maseczek nie będą obsługiwane.

Dział Udostępniania Zbiorów (Wypożyczalnia, Strefa Ciszy – I piętro) będzie czynny w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00-15:00 oraz w środy w godz. 9:00-19:00 (kontakt: wypozyczalnia@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 24, 697 773 472).

Windy są wyłączone z użytkowania (nie dotyczy osób niepełnosprawnych). Użytkownicy korzystający ze Strefy Ciszy proszeni są o pozostawienie odzieży wierzchniej oraz plecaków, torebek, toreb na laptopy itp. w szatni lub w samoobsługowych szafkach. Do szatni nie będą przyjmowane duże plecaki, walizki, torby podróżne itp.

Czytelnicy są zobowiązani do:

  • stosowania ogólnych zasad Głównego Inspektora Sanitarnego,
  • noszenia maseczek zakrywających usta i nos na terenie biblioteki,
  • używania środków dezynfekujących dostępnych na terenie biblioteki,
  • zachowania 1,5-metrowego dystansu od innych użytkowników,
  • przestrzegania systemu jednej kolejki.

Osoby bez maseczek nie będą obsługiwane. Zabrania się przebywania w strefach, które są odgrodzone taśmami (strefy te nie są dostępne dla użytkowników).

Odbiór książek jest możliwy z zachowaniem reguł sanitarnych wyłącznie przy stanowisku oznaczonym „WYPOŻYCZENIA". Zamawianie książek jest możliwe jedynie przez katalog komputerowy dostępny on-line. Do odwołania komputery zlokalizowane na terenie biblioteki nie będą dostępne dla użytkowników (nie dotyczy to komputerów w Strefie Ciszy). Zamówione książki będą czekały na czytelnika przez 7 dni roboczych. Po odbiór prosimy zgłaszać się dopiero po otrzymaniu powiadomienia na adres mailowy podany przy rejestracji konta bibliotecznego. Zalecamy sprawdzenie i ewentualne uaktualnienie adresów mailowych.

Zwrot książek jest możliwy, z zachowaniem reguł sanitarnych, wyłącznie na parterze biblioteki poprzez wrzutnię znajdującą się po prawej stronie holu (za szatnią). Książki, które nie mieszczą się w otwór podawczy wrzutni, można oddać za pomocą inteligentnej półki na I piętrze biblioteki. Zwracane książki czytelnik może również odesłać przesyłką poleconą, na własny koszt, na adres biblioteki. Wszystkie zwracane książki są poddawane trzydniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie będą mogły zostać ponownie wypożyczone.

Prolongata terminu zwrotu książek jest możliwa poprzez konta biblioteczne mailowo lub telefonicznie.

Aktywacja kont bibliotecznych jest możliwa wyłącznie przy stanowisku oznaczonym „ZAPISY" po wcześniejszej rejestracji on-line.

Karty obiegowe: studenci UMW, którym zostały wydane przez Bibliotekę UMW karty zobowiązań, proszeni są o wcześniejsze rozliczenie się w bibliotekach, z których korzystali.

Strefa wolnego dostępu do książek do odwołania pozostaje niedostępna dla użytkowników. Książki z wolnego dostępu, które są przeznaczone do wypożyczania, można zamawiać poprzez konta biblioteczne i są dostępne do obioru w wypożyczalni po otrzymaniu informacji mailowej o zrealizowaniu zamówienia.

Strefa Ciszy (Czytelnia) jest otwarta w ograniczonym zakresie. Korzystanie z zasobów bibliotecznych w Strefie Ciszy możliwe jest tylko w maskach bawełnianych lub chirurgicznych. W Strefie Ciszy obowiązuje bezwzględne zachowanie dystansu 1,5 m od pozostałych użytkowników. Liczba miejsc została ograniczona, co oznacza, że w Strefie Ciszy może przebywać maksymalnie 40 osób jednocześnie. Z czytelni mogą korzystać wyłącznie użytkownicy posiadający zarejestrowane konto biblioteczne. Przed wejściem do strefy należy zgłosić się do bibliotekarza z kartą biblioteczną, który po zarejestrowaniu odwiedzin wyda zalaminowaną kartę z numerem wskazującym wyznaczone miejsce do zajęcia w czytelni. Przy wyjściu z biblioteki kartę należy zwrócić bibliotekarzowi. Nie ma możliwości pracy w grupach.

Strefa wolnego dostępu do czasopism (II piętro) pozostaje niedostępna dla użytkowników. Z czasopism można skorzystać po ich wcześniejszym zamówieniu i ustaleniu terminu poprzez kontakt z Działem Informacji Naukowej i Bibliografii (informacja.naukowa@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 25). Pracownicy i studenci UMW czasopisma do 2009 r. włącznie powinni zamawiać poprzez konto biblioteczne.

Pokoje nauki, stanowiska komputerowe, pomoce dydaktyczne pozostają niedostępne dla użytkowników.

Pozostałe działy biblioteki w okresie wakacyjnym będą pracowały w podanych niżej godzinach. Zaleca się kontakt mailowy lub telefoniczny (kontakt osobisty po wcześniejszym umówieniu się):

  • w sprawie rejestracji publikacji, analiz bibliometrycznych, dydaktyki bibliotecznej (Dział Informacji Naukowej i Bibliografii): informacja.naukowa@umed.wroc.pl lub bibliografia@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 25 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00–15:00, w środy w godz. 9:00–19:00;
  • w sprawie zamówień i realizacji zakupu książek, czasopism, zbiorów elektronicznych oraz ich opracowania (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów): gromadzenie@umed.wroc.pl lub malgorzata.podgorska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 07 – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00;
  • w sprawie licencjonowanych baz danych i serwisów dostępnych ze strony domowej biblioteki: andrzej.wozniak@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 12 – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00;
  • w sprawie zbiorów specjalnych (Dział Zbiorów Specjalnych): jan.dabrowski@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 30 – od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–15:00; istnieje możliwość skorzystania z czytelni zbiorów specjalnych po wcześniejszej rezerwacji miejsca i terminu;
  • w sprawie przekazywania rozpraw doktorskich: paulina.obuchowicz@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 14 – od poniedziałku do piątku w godz. 09:00–15:00.