Znamy finalistów konkursu „Dydaktyka w cieniu pandemii”

Po raz pierwszy w historii naszej Uczelni dydaktycy odebrali nagrody przyznane przez studentów. Docenieni nauczyciele akademiccy zostali wyróżnieni za zaangażowanie i pasję, którą wykazali się podczas prowadzonych zdalnie zajęć.

Galę rozdania nagród w konkursie „Dydaktyka w cieniu pandemii” rozpoczął JM Rektor UMW prof. Piotr Ponikowski, gratulując wszystkim laureatom aktywnej postawy i determinacji, którą wykazali się podczas realizacji zajęć w ostatnich latach. Rektor podkreślił jednocześnie, jak istotne jest doskonalenie jakości dydaktyki na uczelni.

Głos w tej sprawie podjęła również prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar, przypominając o tym, jakim wyzwaniem było przeniesienie nauczania w tryb zdalny i hybrydowy. Dodała, że mimo pandemii, nauczyciele akademiccy wzorowo zdali egzamin z kompetencji dydaktycznych, empatii i kreatywności. 

W wydarzeniu uczestniczyli również reprezentanci Samorządu Studentów. Wyrazili swoją wdzięczność za prostudenckie podejście, wykorzystanie nowoczesnych technologii do prowadzenia zajęć oraz umiejętne i efektywne przekazywanie wiedzy.
Podczas gali przewodnicząca poruszyła również temat wypalenia wśród studentów oraz znaczenia roli dobrych dydaktyków na uczelni.
— Ze statystyk wynika, że 31% studentów czuje się wypalona zawodowo na pierwszym roku studiów, a 87% na ostatnim. Aż 87 na 100 studentów nie chce robić tego, do czego przygotowywali się całe życie. To straszne. Brak pomysłu na siebie, brak wsparcia, starcie z rzeczywistościa, chaos. Z tym często muszą zmierzyć się młodzi ludzie. Ten dawny blask, żar potrafią rozpalić tylko dydaktycy. W nauczaniu nie chodzi wyłącznie o poszerzanie wiedzy innych, chodzi o pobudzenie umysłu, zadawanie właściwych pytań. Pomimo trudnego dla nas wszystkich czasu potrafiliście oczarować nauką, budziliście naszą kreatywność. Nie uczyliście nas co myśleć, tylko jak myśleć. Za to dziś bardzo dziękujemy! —  zaznaczyła Bernadetta Nowak, przewodnicząca Samorządu Studentów UMW.

Wręczenie nagród poprzedziła prezentacja przygotowana przez mgr Iwonę Janus, p.o. kierownika Centrum Kultury Jakości Kształcenia UMW, podczas której przypomniane zostały podjęte przez uczelnie działania umożliwiające realizację dydaktyki w nowej formie i zapobieganiu rozprzestrzeniania się covid-19. Wspomniano również o organizacji akcji wolontariackiej w szpitalu tymczasowym i USK, która powstała z inicjatywy studentów. 

Wreszcie przedstawiono finalistów konkursu „Dydaktyka w cieniu pandemii”, którego laureatami zostali:

Wydział Lekarski:
dr Kinga Belowska-Bień, Katedra i Zakład Farmakologii
dr Ireneusz Ceremuga, Zakład Biochemii Lekarskiej
dr Rafał Czyż, Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej
dr Krzysztof Gomułka, Kat. i Kl. Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii
dr Adriana Janczura, Katedra i Zakład Mikrobiologii
dr Bożena Kurc-Darak, Zakład Anatomii Prawidłowej
dr Aleksandra Kuzan, Zakład Biochemii Lekarskiej
dr Agnieszka Matuszewska, Katedra i Zakład Farmakologii
dr hab. Jadwiga Pietkiewicz, Zakład Biochemii Lekarskiej
lek. Agnieszka Pinkowska, Zakład Anatomii Prawidłowej
dr Michał Porwolik, Zakład Anatomii Prawidłowej
dr Magdalena Prościak, Kat. i Kl. Pediatrii, Immunologii i Reumatologii Wieku Rozw.
dr Marta Sobas, Kat. i Kl. Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
dr Kamilla Stach, Zakład Biochemii Lekarskiej
mgr Małgorzata Suchanecka, Zakład Anatomii Prawidłowej
prof. dr hab. Adam Szeląg, Katedra i Zakład Farmakologii
dr Mirosław Trzaska, Zakład Anatomii Prawidłowej
dr Sławomir Woźniak, Zakład Anatomii Prawidłowej


Wydział Farmaceutyczny:
mgr Katarzyna Karłowicz-Bodalska, Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku
mgr Izabela Kokot, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
prof. dr hab. Adam Matkowski, Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
dr Agnieszka Sapa-Wojciechowska, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
dr Jakub Szyller, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
dr hab. Mariola Śliwińska-Mossoń, Zakład Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej
mgr Mateusz Witkowski, Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:
lek.dent. Błażej Gajos, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej
dr Joanna Smardz, Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej
dr Tomasz Staniowski, Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
prof. dr hab. Mieszko Więckiewicz, Katedra i Zakład Stomatologii Doświadczalnej
lek. dent. Magdalena Wirzman, Kat. i Z-d Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej
lek. dent. Anna Zawadzka-Knefel, Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

Wydział Nauk o Zdrowiu:
dr Paweł Gawłowski, Zakład Ratownictwa Medycznego
dr Barbara Grabowska, Zakład Zdrowia Publicznego
mgr inż. Sławomir Jarząb, Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
mgr Artur Polczyk, Zakład Fizjoterapii
mgr Andrzej Raczyński, Zakład Ratownictwa Medycznego
mgr Jarosław Sowizdraniuk, Zakład Ratownictwa Medycznego
dr Izabela Witczak, Zakład Zdrowia Publicznego

Jednostki Ogólnouczelniane:
dr Mateusz Dąsal 
mgr Iwona Polanicka 

Na zakończenie odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa, po której zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.

fot. T. Walów

Galeria zdjęć