Dział Organizacji Dydaktyki (RD-D)

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro
e-mail: dod@umw.edu.pl

Godziny pracy działu: codziennie 7.30-15.30

Kierownik Działu
mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71-784-17-29
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umw.edu.pl

W ramach Działu funkcjonują:
1. Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki,

 

21.03.2017