Zasady powoływania i odwoływania adiunktów dydaktycznych i opiekunów roku, zakres ich zadań i obowiązków, zasady ocen oraz tryb przyznania i wypłaty dodatku dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję adiunkta dydaktycznego i/lub opiekuna roku od roku akademickiego 2020/2021 opisane są w Zarządzeniu nr 129/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r.
 
Zadania adiunktów dydaktycznych określone są w Opisie funkcji adiunkta dydaktycznego - załącznik nr 3.

Zadania opiekunów lat określone są w Opisie funkcji opiekuna roku - załącznik nr 4.

Wysokośc dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w IV kwartale roku 2021 reguluje Zarządzenie nr 286/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2021

 


Archiwum:
Wysokość dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2021 reguluje Zarządzenie nr 34/XVI R/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2021

Zarządzenie nr 25/XV R/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2020

Zarządzenie nr 174/XV R/2018 Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2019

Zarządzenie nr 136/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego od roku 2018

Zarządzenie nr 63/XV R/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany załącznika do zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017

Zarządzenie nr 92/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017

Zarządzenie nr 91/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany ogólnych zasad dotyczących ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016 (Aktualny opis funkcji adiunkta)

Zarządzenie nr 49/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017

Zarządzenia nr 32/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015r.   w sprawie zasad powoływania adiunktów dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016