Informujemy, że Dział Organizacji Dydaktyki pracuje w trybie pracy hybrydowej.
Prosimy o kontakt telefoniczny oraz drogą mailową na imienne, służbowe adresy poszczególnych pracowników. Korespondencję w formie papierowej prosimy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej. Kontakt osobisty (tylko w sprawach pilnych) możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z odpowiednim pracownikiem Działu.