Szanowni Państwo
od roku akademickiego 2021/2022 obowiązuje nowy wzór wniosku o zmniejszenie liczbeności grup studneckich

Uchwała Nr 2258 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2021/2022
 
Wniosek o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych obowiązujący od roku akademickiego 2021/2022.
 
Uchwały archiwalne:
Zasady ustalania liczebności grup reguluje Uchwała nr 1753 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2017/2018

Wniosek o zmniejszenie liczebności grup ćwiczeniowych obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017.

Uchwała Nr 1773 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1753 Senatu UMW.