Nowy wzór sylabusa wprowadzony Uchwałą Nr 2186 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich.
 
 

Ustalenie wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia reguluje uchwała nr 2303 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wytycznych w zakresie opracowywania programów studiów, studiów podyplomowych oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich