Dział Organizacji Dydaktyki - pracownicy

Kierownik Działu Organizacji Dydaktyki
mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska
tel.: 71-784-17-29
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umed.wroc.pl


Sekcja Planowania i Organizacji Dydaktyki

ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław, II piętro
50-368 Wrocław

Kierownik Sekcji Planowania i Organizacji Dydaktyki
Wydział Lekarski

inż. Anna Kalbarczyk
tel. 71 784 17 68
e-mail: anna.kalbarczyk@umed.wroc.pl

 

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Specjalista
mgr Elżbieta Lepak
e-mail: elzbieta.lepak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 72
 

Wydział Farmaceutyczny

Specjalista
mgr Halina Zadrożna
e-mail: halina.zadrozna@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 70
 

Wydział Nauk o Zdrowiu, Jednostki Ogólnouczelniane

Samodzielny referent

mgr Magdalena Skomorowska
e-mail: magdalena.skomorowska@umed.wroc.pl
tel. 71 784 19 93

Samodzielny referent

mgr Ewelina Gaj
e-mail: ewelina.gaj@umed.wroc.pl
tel. 71 784 17 69


Umowy cywilnoprawne, rezerwacja sal na cele dydaktyczne

Specjalista
mgr Regina Ławniczak-Bezrąk
e-mail: regina.lawniczak-bezrak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 14 94

Specjalista
mgr Ewa Malerek
e-mail: ewa.malerek@umed.wroc.pl
tel. 71 784 14 94


11.04.2019