Skład Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia - prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów

Członkowie:

  1. dr hab. Dorota Wojnicz - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarskiego 
  2. dr hab. Katarzyna Skośkiewicz-Malinowska - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  3. prof. dr hab. Justyna Brasuń - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Farmaceutycznego
  4. dr Monika Przestrzelska - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Nauk o Zdrowiu
  5. dr hab. Andrzej Wojnar - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych – Dolnośląska Izba Lekarska
  6. mgr Anna Iwaszyn - przedstawicielka Biura ds. Jakości Kształcenia
  7. lek. Kamil Cebulski - przedstawiciel Rady Doktorantów 
  8. student Michał Biały – przedstawiciel Samorządu Studentów